Home / 2017

Yearly Archives: 2017

Hội Thao Mừng Lễ Bổn Mạng Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae 2017

Trong niềm hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae, theo truyền thống của Trung tâm, ban giám đốc cũng tổ chức giải bóng đá để tất cả anh chị em sinh viên của trung tâm giao lưu và chia sẻ niềm vui với nhau trong tình hiệp nhất yêu thương.    

Đọc thêm

Video giảng lễ Chúa nhật II Mùa Vọng năm B (2017)

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa : Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Đọc thêm

Nghe giảng chúa nhật II Mùa Vọng năm B (2017)

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa : Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Đọc thêm